NZOZ Bukowa
f/Bolszewo
 
 

e-Rejestracja


REJESTRACJA INTERNETOWA DOSTĘPNA POD PONIŻSZYM LINKIEM

E-REJESTRACJAPrzed zalogowaniem należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczacymi Rejestracji Internetowej oraz z Instrukcja Rejestracji!


Informacje dotyczące Rejestracji Internetowej:
1. Rejestracja Internetowa dostępna jest z jednodniowym wyprzedzeniem. Rejestracja odbywa się w godzinach 18.00-24.00 w dniu poprzedzającym dzień planowanej wizyty lekarskiej.
2. Przed pierwszym zarejestrowaniem Pacjent powinien uzupełnić swoje dane kontaktowe, koniecznie wpisując swój aktualny numer telefonu! W przypadku gdy numer telefonu znajduje się już w bazie należy sprawdzić jego poprawność i skorygować ewentualne błędy! [Po wpisaniu danych należy zatwierdzić dane klikając ikonkę "Zapisz Dane"]
3. Rejestracja Internetowa nie jest dostępna dla osób z poza terenu, nie mających aktywnej deklaracji wyboru lekarza POZ oraz dla osób nie posiadających nadanego numeru PESEL (m.in. noworodki).
4. Rejestracja internetowa nie jest dostępna dla osób nie posiadających aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Instrukcja Elektronicznej Rejestracji:
1. Login do rejestracji stanowi unikalny numer PESEL; hasło do konta internetowej rejestracji (Identyfikator logowania) to nazwisko Pacjenta [nazwisko należy wpisać z wielkiej litery oraz z wszystkimi znakami polskimi]
2. Po zalogowaniu się należy postępować zgodnie z poniższa instrukcja:
  A. Kliknąć ikonkę "Zaplanuj nowa wizytę"
  B. W oknie "Poradnia" wybrać "Poradnia (gabinet) lekarza poz"
  C. Wybrać datę wizyty poprzez naciśnięcie okienka "K" oraz wybranie dnia wizyty
  poprzez naciśnięcie na datę w kalendarzu.
  D. Wybrać nazwisko lekarza
  E. Kliknąć na ikonkę "Pokaż terminy"
  F. Wybrać wizytę po kliknięciu na wybrana godzinę.
  G. W tabeli pojawia się dane wizyty.
  H. W przypadku rezygnacji w zaplanowanej wizyty należy ja usunać poprzez
  kliknięcie ikonki "Rezygnuj"


Ochrona danych osobowych (RODO)